/Lehrende
Lehrende2018-07-13T19:21:51+00:00
Simone Fontanelli
Simone Fontanelli
Neue Kammermusik
Marino Formenti
Marino Formenti
Ensembleleitung, Klavier
Lisa Fornhammar
Lisa Fornhammar
Gesang
Chungki Min
Chungki Min
Neue Kammermusik
Dorothee Oberlinger
Dorothee Oberlinger
Blockflöte
Peter Sigl
Peter Sigl
Streicher
Seiko Yamada
Seiko Yamada
Klavier